مرحلۀ

مرحلۀ ۷ بهترین - فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۱۸ / Top 7 - Afghan Star S13 - Episode 18

در آغاز مرحله ۷ بهترین فصل سیزدهم ستاره افغان خانم شهلا ځلاند و مهمان ویژه ما اقای گلزارعالم سرودند. مصطفی هنرجوآهنگ خیلی زیبای امیرجان صبوری را اجراکرد، که با اجرای خود توانست ۳۶ نمره از داوران اخذ نماید. اجرای بعدی را جمیل کریمی داشت و بعداً بازی ترسناک با ستاره ها به نمایش گذشته شد. محمد عقیل شریفی یک آهنگ غزل را انتخاب نموده بود که توانست با اجرای خود

مرحلۀ ۸ بهترین - فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۱۶ / Top 8 - Afghan Star S13 - Episode 16

مرحله ۸ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان با آهنگ زیبای قیس الفت آغاز شد، اما از بین ستاره ها اولین اجرا توسط سمیع امان و آخرین اجرا توسط جمیل کریمی صورت گرفت. در نمایش امشب اولین ستاره اجرا ضعیف داشت که نتوانست نظریات مثبت داوران را بخود جلب کند، اما اجرا کننده دومی یعنی منصور جلال با اجرای خود داوران را شگفت زده ساخت و نمره مکمل یعنی ۴۰ نمره

مرحلۀ ۹ بهترین - فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۱۴ / Top 9 - Afghan Star S13 - Episode 14

مرحلۀ ۹ بهترین – فصل سیزدهم ستاره افغان – قسمت ۱۴ Top 9 – Afghan Star Season 13 – Episode 14 تمام قسمت ها، اجراهای جداگانه، پشت صحنه ها، با ستاره ها، بازی با ستاره ها و دیگر قسمت های جالب برنامه „ستاره افغان“ را در شبکه های اجتماعی ذیل تماشا کنید. Subscribe to watch all Shows, Individual Performances, Behind the Scenes, Ba Setara Ha, Game with Star and much

مرحلۀ ۱۰ بهترین - فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۱۲ / Top 10 - Afghan Star S13 - Episode 12

مرحلۀ ۱۰ بهترین – فصل سیزدهم ستاره افغان – قسمت ۱۲ Top 10 – Afghan Star Season 13 – Episode 12 تمام قسمت ها، اجراهای جداگانه، پشت صحنه ها، با ستاره ها، بازی با ستاره ها و دیگر قسمت های جالب برنامه „ستاره افغان“ را در شبکه های اجتماعی ذیل تماشا کنید. Subscribe to watch all Shows, Individual Performances, Behind the Scenes, Ba Setara Ha, Game with Star and much