سیزدهم

مرحلۀ ۷ بهترین - فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۱۸ / Top 7 - Afghan Star S13 - Episode 18

در آغاز مرحله ۷ بهترین فصل سیزدهم ستاره افغان خانم شهلا ځلاند و مهمان ویژه ما اقای گلزارعالم سرودند. مصطفی هنرجوآهنگ خیلی زیبای امیرجان صبوری را اجراکرد، که با اجرای خود توانست ۳۶ نمره از داوران اخذ نماید. اجرای بعدی را جمیل کریمی داشت و بعداً بازی ترسناک با ستاره ها به نمایش گذشته شد. محمد عقیل شریفی یک آهنگ غزل را انتخاب نموده بود که توانست با اجرای خود

اعلان نتایج ۸ بهترین - فصل سیزدهم ستاره افغان / Top 8 Elimination - Afghan Star S13 - Episode 17

مرحله اعلان نتایج ۸ بهترین با اجرای گروهی هر هشت ستاره آغاز شد. هارون رسولی و جمیل کریمی اولین اجرا دو گانه امشب را داشتند که آهنگ „بی بی صنم جانم“ را خیلی زیبا سرودند و مورد تشویق داوران قرار گرفتند. متعاقباً رشاد نهیب و سمیع امان روی استیج آمده و آهنگ زیبای احمد ظاهر را اجرا کردند. سومین اجرا سه گانه توسط منصور جلال و مصطفی هنرجو صورت گرفت

مرحلۀ ۸ بهترین - فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۱۶ / Top 8 - Afghan Star S13 - Episode 16

مرحله ۸ بهترین جشنواره سیزدهم ستاره افغان با آهنگ زیبای قیس الفت آغاز شد، اما از بین ستاره ها اولین اجرا توسط سمیع امان و آخرین اجرا توسط جمیل کریمی صورت گرفت. در نمایش امشب اولین ستاره اجرا ضعیف داشت که نتوانست نظریات مثبت داوران را بخود جلب کند، اما اجرا کننده دومی یعنی منصور جلال با اجرای خود داوران را شگفت زده ساخت و نمره مکمل یعنی ۴۰ نمره

اعلان نتایج ۰۹ بهترین - فصل سیزدهم ستاره افغان / Top 09 Elimination - Afghan Star S13 - Episode 15

برنامه امشب ستاره افغان با اجرای زیبای جمیل کریمی و محمد عقیل شریفی آغاز شد که متعاقباً دیگر ستاره ها آهنگ های خود را اجرا کردند، تنها ۸ رقابت کننده به مرحله ۸ بهترین خواهد رفت. برای دانستن ستاره حذف شده ویدیوی ذیل را تماشا کنید. Tonight’s show starts with beautiful performance of Jamil Karimi and Mohammad Aqil Sharifi. Subsequently all the stars had their performances. At this stage only

مرحلۀ ۹ بهترین - فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۱۴ / Top 9 - Afghan Star S13 - Episode 14

مرحلۀ ۹ بهترین – فصل سیزدهم ستاره افغان – قسمت ۱۴ Top 9 – Afghan Star Season 13 – Episode 14 تمام قسمت ها، اجراهای جداگانه، پشت صحنه ها، با ستاره ها، بازی با ستاره ها و دیگر قسمت های جالب برنامه „ستاره افغان“ را در شبکه های اجتماعی ذیل تماشا کنید. Subscribe to watch all Shows, Individual Performances, Behind the Scenes, Ba Setara Ha, Game with Star and much

اعلان نتایج ۱۰ بهترین - فصل سیزدهم ستاره افغان / Top 10 Elimination - Afghan Star S13 - Episode 13

اعلان نتایج ۱۰ بهترین – فصل سیزدهم ستاره افغان Top 10 Elimination – Afghan Star Season 13 – Episode 13 تمام قسمت ها، اجراهای جداگانه، پشت صحنه ها، با ستاره ها، بازی با ستاره ها و دیگر قسمت های جالب برنامه „ستاره افغان“ را در شبکه های اجتماعی ذیل تماشا کنید. Subscribe to watch all Shows, Individual Performances, Behind the Scenes, Ba Setara Ha, Game with Star and much more

مرحلۀ ۱۰ بهترین - فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۱۲ / Top 10 - Afghan Star S13 - Episode 12

مرحلۀ ۱۰ بهترین – فصل سیزدهم ستاره افغان – قسمت ۱۲ Top 10 – Afghan Star Season 13 – Episode 12 تمام قسمت ها، اجراهای جداگانه، پشت صحنه ها، با ستاره ها، بازی با ستاره ها و دیگر قسمت های جالب برنامه „ستاره افغان“ را در شبکه های اجتماعی ذیل تماشا کنید. Subscribe to watch all Shows, Individual Performances, Behind the Scenes, Ba Setara Ha, Game with Star and much

فصل سیزدهم ستاره افغان - مرحله ۱۱ بهترین - قسمت ۱۰ / Afghan Star Season 13 - Top 11 - Ep.10

فصل سیزدهم ستاره افغان – مرحله ۱۱ بهترین – قسمت ۱۰ Afghan Star Season 13 – Top 11 – Ep.10 تمام قسمت ها، اجراهای جداگانه، پشت صحنه های برنامه“ستاره افغان“ را در شبکه های اجتماعی ذیل تماشا کنید. Subscribe to watch all Shows, Individual Performances, Behind the Scenes and much more of „Afghan Star“ https://www.youtube.com/afghanstartolotv?sub_confirmation=1 ——————————————————————————— | Official YouTube Channel | http://www.youtube.com/AfghanstarToloTV | Official Google +| http://www.google.com/+AfghanstarToloTV | Official Facebook

فصل سیزدهم ستاره افغان - اعلان نتایج 12 بهترین / Afghan Star S13 - Top 12 Elimination - Ep.09

فصل سیزدهم ستاره افغان – اعلان نتایج 12 بهترین – قسمت ۰۹ Afghan Star Season 13 – Top 12 Elimination – Episode 09 تمام قسمت ها، اجراهای جداگانه، پشت صحنه های برنامه“ستاره افغان“ را در شبکه های اجتماعی ذیل تماشا کنید. Subscribe to watch all Shows, Individual Performances, Behind the Scenes and much more of „Afghan Star“ https://www.youtube.com/afghanstartolotv?sub_confirmation=1 ——————————————————————————— | Official YouTube Channel | http://www.youtube.com/AfghanstarToloTV | Official Google +| http://www.google.com/+AfghanstarToloTV

فصل سیزدهم ستاره افغان - مرحله 12 بهترین - قسمت ۰۸ / Afghan Star S13 - Top 12 - Ep.08

فصل سیزدهم ستاره افغان – مرحله 12 بهترین – قسمت ۰۸ Afghan Star Season 13 – Top 12 – Ep.08 تمام قسمت ها، اجراهای جداگانه، پشت صحنه های برنامه“ستاره افغان“ را در شبکه های اجتماعی ذیل تماشا کنید. Subscribe to watch all Shows, Individual Performances, Behind the Scenes and much more of „Afghan Star“ https://www.youtube.com/afghanstartolotv?sub_confirmation=1 ——————————————————————————— | Official YouTube Channel | http://www.youtube.com/AfghanstarToloTV | Official Google +| http://www.google.com/+AfghanstarToloTV | Official Facebook

فصل سیزدهم ستاره افغان - معرفی 12 بهترین - قسمت ۰۷ / Afghan Star S13 - Top 12 introduction - Ep.07

فصل سیزدهم ستاره افغان – معرفی 12 بهترین – قسمت ۰۷ Afghan Star S13 – Top 12 introduction – Ep.07 تمام قسمت ها، اجراهای جداگانه، پشت صحنه های برنامه“ستاره افغان“ را در شبکه های اجتماعی ذیل تماشا کنید. Subscribe to watch all Shows, Individual Performances, Behind the Scenes and much more of „Afghan Star“ https://www.youtube.com/afghanstartolotv?sub_confirmation=1 ——————————————————————————— | Official YouTube Channel | http://www.youtube.com/AfghanstarToloTV | Official Google +| http://www.google.com/+AfghanstarToloTV | Official Facebook

مرحله 24 بهترین -  فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۰۶ / Afghan Star S13 - Top 24 - Ep.06

مرحله 24 بهترین – فصل سیزدهم ستاره افغان – قسمت ۰۶ Afghan Star S13 – Top 24 – Ep.06 تمام قسمت ها، اجراهای جداگانه، پشت صحنه های برنامه“ستاره افغان“ را در شبکه های اجتماعی ذیل تماشا کنید. Subscribe to watch all Shows, Individual Performances, Behind the Scenes and much more of „Afghan Star“ https://www.youtube.com/afghanstartolotv?sub_confirmation=1 ——————————————————————————— | Official YouTube Channel | http://www.youtube.com/AfghanstarToloTV | Official Google +| http://www.google.com/+AfghanstarToloTV | Official Facebook |www.facebook.com/theafghanstar

مرحله 160 بهترین -  فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۰۵ / Afghan Star S13 - Top 160 - Ep.05

مرحله 160 بهترین – فصل سیزدهم ستاره افغان Afghan Star S13 – Top 160 تمام قسمت ها، اجراهای جداگانه، پشت صحنه های برنامه“ستاره افغان“ را در شبکه های اجتماعی ذیل تماشا کنید. Subscribe to watch all Shows, Individual Performances, Behind the Scenes and much more of „Afghan Star“ https://www.youtube.com/afghanstartolotv?sub_confirmation=1 ——————————————————————————— | Official YouTube Channel | http://www.youtube.com/AfghanstarToloTV | Official Google +| http://www.google.com/+AfghanstarToloTV | Official Facebook |www.facebook.com/theafghanstar | Official Twitter | http://www.twitter.com/Afghan_Star

گزینش ننگرهار و کندهار -  فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۰۴ / Nangarhar & Kandahar Auditions - Ep.04

گزینش ننگرهار و کندهار – فصل سیزدهم ستاره افغان – قسمت ۰۴ Nangarhar & Kandahar Auditions – Ep.04 تمام قسمت ها، اجراهای جداگانه، پشت صحنه های برنامه“ستاره افغان“ را در شبکه های اجتماعی ذیل تماشا کنید. Subscribe to watch all Shows, Individual Performances, Behind the Scenes and much more of „Afghan Star“ https://www.youtube.com/afghanstartolotv?sub_confirmation=1 ——————————————————————————— | Official YouTube Channel | http://www.youtube.com/AfghanstarToloTV | Official Google +| http://www.google.com/+AfghanstarToloTV | Official Facebook |www.facebook.com/theafghanstar |

گزینش هرات -  فصل سیزدهم ستاره افغان - قسمت ۰۳ / Herat Auditions - Afghan Star S13 - Ep.03

گزینش هرات – فصل سیزدهم ستاره افغان – قسمت ۰۳ Herat Auditions – Afghan Star S13 – Ep.03 تمام قسمت ها، اجراهای جداگانه، پشت صحنه های برنامه“ستاره افغان“ را در شبکه های اجتماعی ذیل تماشا کنید. Subscribe to watch all Shows, Individual Performances, Behind the Scenes and much more of „Afghan Star“ https://www.youtube.com/afghanstartolotv?sub_confirmation=1 ——————————————————————————— | Official YouTube Channel | http://www.youtube.com/AfghanstarToloTV | Official Google +| http://www.google.com/+AfghanstarToloTV | Official Facebook |www.facebook.com/theafghanstar |